+487 863 757
Hlavní > Popis řešení

Charakteristika aplikace

Program Hlasování SVJ usnadňuje přípravu, konání i dokumentaci průběhu shromáždění vlastníků jednotek nebo schůze výboru společenství vlastníků jednotek. Na rozdíl od řady jiných nabízených řešení jde o aplikaci, kterou nainstalujete třeba do notebooku a při vlastním konání shromáždění (schůze výboru) nemusíte mít obavy, že vypadne internet, nebude dobrý signál nebo náhodou spadne vzdálený server.

Základní požadavky při vývoji:
aplikace uživatelsky příjemná,
rychlá,
bez zbytečných klikání,
s možností snadného importu všech dat (jednotky třeba z Katastru nemovitostí, návrh programu a usnesení schůze třeba z Wordu).

Software je vyvinut pomocí moderní technologie, datový obsah je ukládán do souborů XML, k provozu tedy není třeba ani lokální databáze. Máte-li k dispozici internetové připojení, program sám zkontroluje, zda je k dispozici jeho aktualizace.

Funkce programu

Program poskytuje přehled o účastnících hlasování, usnášeníschopnosti i o výsledcích hlasování, automatizovaně vytváří zápis ze shromáždění (schůze). Jeho pomocí lze tisknout pozvánky, prezenční listinu, hlasovací lístky včetně čárového kódu pro snadné zpracování, připravovat program jednání a návrhy usnesení, přidávat protinávrhy, do zápisu zachycovat všechny podstatné skutečnosti atd.

Hlasování SVJ umožňuje připravit seznam jednotek SVJ dle zápisu v Katastru nemovitostí včetně vlastníků a jejich vlastnických podílů ručním zápisem do programu, importem z programu SSB2000 nebo přímým importem z Katastru nemovitostí (legální placená služba) nebo importem ze souboru CSV či TXT.

Do programu lze zapsat navržený program shromáždění a všechny návrhy usnesení včetně kvóra potřebného pro jejich schválení. Tyto informace lze i snadno načítat z předem připravených osnov jednání.

Během shromáždění společenství vlastníků je možno seznam účastníků aktualizovat a reagovat tak na měnící se přítomnost, přidávat protinávrhy, které padnou při schvalování programu či v průběhu schůze. Také lze zadat hosty, výbor společenství atd. Z programu je možno vytisknout prezenční listinu, hlasovací lístky a řadu dalších sestav.

U každého návrhu usnesení program stanoví, zda je shromáždění usnášeníschopné. Po zadání, jak jednotliví účastníci hlasovali, program vyhodnotí, zda návrh usnesení byl přijat.

V průběhu shromáždění nebo po jeho ukončení lze automatizovaně pořizovat zápis ze shromáždění, který je možno doplňovat například o obsah rozpravy k jednotlivým projednávaným bodům.

Na základě zadaných informací program generuje řadu tiskových výstupů (např.):

Seznam usnesení
Seznam jednotek
Seznam hlasování
Prezenční listinu
Protokol s celkovým přehledem o hlasování
Pozvánky pro jednotlivé vlastníky
Automatizovaný zápis ze shromáždění
... a mnoho dalšího

Součástí programu je i možnost spuštění Hlasového záznamu a pořizování nahrávky v průběhu celého shromáždění.

Hardwarové a softwarové prostředí

Hardware:
Cokoliv, na čem běží MS Windows 10
Na schůzi připojení k internetu nepotřebujete, ale je vhodné v případě, že chcete program zaregistrovat nebo aktualizovat nebo si chcete stáhnout data z Katastru nemovitostí
Čtečka čárového kódu (není nutná)
Externí mikrofon pro zvukový záznam (není nutný)

Software:
Program Hlasování SVJ je aplikace napsaná pro prostředí MS Windows 7 a vyšší, doporučujeme MS Windows 10