+487 863 757
Hlavní > Podmínky užití a souhlas s podmínkami

Podmínky užití a Váš souhlas s těmito podmínkami

Používáním stránky www.hlasovanisvj.cz (dále jen „Web“) souhlasíte s politikou jejího provozovatele, společnosti STARLIT s.r.o., Bendlova 2237, 470 01 Česká Lípa, IČ: 18383769, DIČ: CZ18383769, zapsané v obchodním rejstříku vedeném C 2205 vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2205 (dále jen "STARLIT"), kterou uplatňuje při práci s osobními údaji a daty.
 
Návštěvou a následným používáním Webu jste přistoupili na tyto Podmínky bez výjimek a v celém rozsahu. Váš přístup na Web je tímto podroben těmto Podmínkám a stejně tak všem vztahujícím se zákonům.
 
Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost STARLIT bude Vaši návštěvu Webu od daného okamžiku považovat za Váš souhlas s Podmínkami, souhlas vyjadřujete prostým prohlížením Webu.
 
Přestože jsme k zajištění přesnosti informací na Webu vynaložili veškerou přiměřenou péči, je Web provozován "tak, jak je", tedy bez záruky dostupnosti, úplnosti, přesnosti a aktuálnosti uvedených informací, vhodnosti výsledků vyhledávání a doporučení. Společnost STARLIT výslovně odmítá jakoukoli zodpovědnost za přímou i nepřímou, náhodnou či následnou a jinou škodu spojenou s Vaším přístupem na Web.
 
Pro lepší dohledatelnost informací souvisejících s obsahem Webu odkazujeme z Webu i na jiné webové servery, u kterých však společnost STARLIT nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za jejich obsah či použití, pokud není sama jejich provozovatelem.
 
Veškerý software dostupný ke stažení z tohoto Webu je autorskoprávně chráněným dílem společnosti STARLIT nebo poskytovatelů jeho licencí. Na veškeré prvky zveřejněné na Webu, zejména texty, grafiku, uživatelské rozhraní a jiná díla (souhrnně označována jako obsah) se vztahují autorská práva společnosti STARLIT, případně jiných subjektů, které poskytly společnosti STARLIT právo k využití. Jakékoli kopírování, šíření, sdělování, reprodukování nebo přenášení obsahu bez předchozího písemného souhlasu společnosti STARLIT je zakázáno, s výjimkou případů, kdy je explicitně povoleno (například stažení, vytištění či přeposlání informačních letáků určených k propagaci na Webu nabízených produktů či stažení softwarových produktů, ať už aplikací či datových souborů, ze sekce Ke stažení).

Copyright © STARLIT s.r.o.