+487 863 757
Hlavní > Časté dotazy

Časté dotazy

Zde najdete odpovědi na některé dotazy související s programem Hlasování SVJ. Pro rozbalení odpovědi klikněte na znaménko + za dotazem. Chcete-li s námi nebo s ostatními uživateli programu řešit další otázky, neváhejte a využijte diskusního fóra (viz odkaz dole na stránce).

Lze do programu načíst data z jiného zdroje, aby se nemusela zadávat?

Ano. Data o jednotkách a vlastnících si můžete například načíst z Katastru nemovitostí nebo je získat z programu SSB2000 nebo je importovat ze souboru typu CSV (Excel).

Data načtená z programu SSB2000 mohou navíc proti Katastru nemovitostí obsahovat e-mailové adresy vlastníků, k datům z KN si je musíte doplnit (pokud chcete e-mail použít).

Pro import dat z Katastru nemovitostí přímým importem souboru z Katastru nemovitostí musíte mít od ČÚZK (Katastru) zřízen přístupový účet. Zřízení účtu je bezplatné, samotný odběr dat je poté účtován dle skutečného množství a druhu (viz ceník KN). Přístupový účet musí být účet pro WSDP, nikoliv pro DP (katastr nabízí služby dálkového přístupu – DP a webové služby dálkové přístupu – WSDP, zřízení obou účtů je bezplatné, pro program Hlasování SVJ potřebujete data – tedy službu WSDP). Orientačně lze říci, že import dat běžného SVJ přijde na 100 až 200,- Kč.

Všechny jednou zadané údaje si program ukládá a můžete je kdykoliv opakovaně použít. Například při přípravě další schůze pouze zaktualizujete program, navrhnete usnesení a prověříte, zda se seznam vlastníků nezměnil, případně jej zmodifikujete.


Proč do programu nelze automaticky načíst data z webové stránky Nahlížení do katastru nemovitostí?

Jak je uvedeno výše, program si samozřejmě data z Katastru nemovitostí načíst umí. Používá k tomu však legální cestu, která je Katastrem nemovitostí provozována a zaručena (WSDP). Naprogramovat sejmutí dat z Nahlížení do katastru nemovitostí není technický problém, je ale v rozporu s Podmínkami užívání aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí, a mohlo by Vám přinést zbytečné problémy, například i zablokování Vaší IP adresy pro přístup do Katastru nemovitostí.

Bližší informace můžete nalézt na Podmínky užívání aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí.


Jak sjednat Webové služby dálkového přístupu (WSDP)

Je to snadné, ale obvykle to Katastru pár dní trvá. Chcete-li data o jednotkách a vlastnících načítat z Katastru nemovitostí, musíte mít od ČÚZK (Katastru) zřízen přístupový účet. Zřízení přístupového účtu je bezplatné, samotný odběr dat je poté účtován dle skutečného množství a druhu (viz ceník KN).

Podrobné informace, jak zřídit přístupový účet, jsou uvedeny na webu Katastru nemovitostí na stránce Zřízení účtu dálkového přístupu

Souhrn:
sjednat chcete běžný (placený) účet
žádost podáte osobně nebo poštou (má-li Vaše SVJ datovou schránku, můžete žádost podat elektronicky)
žádost v případě podání poštou či osobně musí mít úředně ověřený podpis na dokumentu "Žádost"

V sekci Formuláře žádostí o zřízení účtu (přidělení oprávnění) stáhněte Žádost o zřízení účtu pro aplikaci WSDP pro Běžný (platící) účet ve formátu PDF. Neotvírejte pdf Dokumentu "Žádosti" přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk a poté jej otevřte třeba kliknutím na něj. Nespleťte se, a vyberte skutečně Žádost o zřízení účtu pro aplikaci WSDP, nikoliv Žádost o zřízení účtu Dálkového přístupu do KN.

Po vyplnění formuláře (viz vzor) jej vytiskněte, nechte ověřit podpis a pošlete na adresu uvedenou v sekci Podání žádosti. Následně na e-mailovou adresu obdržíte přístupové údaje, které budete moci využít v aplikaci Hlasování SVJ. Takže nic složitého a pusťte se do toho. :)

Vzor formuláře s vyplněnou žádostí zde.

Další detailní informace k Webovým službám dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí ČR naleznete zde.


Jaké jsou náklady na měsíční provoz programu Hlasování SVJ?

Žádné. Program Hlasování SVJ nevyžaduje žádný měsíční paušální poplatek, ani zajištěné připojení k internetu, a pokud nechcete importovat data z KN, můžete si je pořídit třeba ručně - data lze získat zdarma z veřejně dostupného rozhraní Katastru nemovitostí.

Jde to bez čtečky čárového kódu?

Samozřejmě. Pokud jste malé společenství vlastníků (řekněme do 20 jednotek), určitě čtečku nepotřebujete. U větších SVJ můžete s její pomocí ušetřit čas při zpracování výsledků hlasování, také se pomocí vytištěných a při hlasování odevzdaných hlasovacích lístků lépe prokazuje, zda byly výsledky zpracovány správně.

Je programu poskytována podpora?

Ano, jako všem našim produktům. K programu Hlasování SVJ je zpracována Nápověda, můžete si stáhnout Metodickou příručku i cvičné datové soubory. Se svými dotazy se můžete obrátit do Diskusního fóra k programu Hlasování SVJ nebo je poslat přímo na e-mail podpory. A pokud je to nezbytné, můžeme se připojit a konzultovat on-line.

Mohu si program vyzkoušet?

Kdykoliv. V menu Ke stažení si stáhněte instalaci programu (msi balíček) a nainstalujte na libovolném počítači. Pokud programu nedáte licenční klíč, lze pracovat s maximálně pěti jednotkami (byty a nebyty), můžete si vyzkoušet i připravené cvičné datové soubory. Všechny funkce programu jsou plně k dispozici.

Pokud shledáte, že program Hlasování SVJ dělá to, co potřebujete, budeme rádi, když si u nás objednáte licenci dle parametrů, které Vám vyhovují.

Proč je software Hlasování SVJ řešen jako desktopová a ne webová aplikace?

Důvodů je několik. Chtěli jsme, aby program byl vždy:

provozuschopný a nebyl závislý na funkčním připojení k internetu,
bezpečný a data ukládal na Vámi spravovaném úložišti (na některé údaje se vztahuje směrnice GDPR, tudíž je třeba mít s případným provozovatelem webového "hlasování" zpracovatelskou smlouvu),
rychlý a pohodlný na ovládání.

Při návrhu řešení jsme se také snažili respektovat stávající právní úpravu. Zejména v oblasti rozhodování mimo zasedání, pro něž se může zdát webová aplikace výhodnější, protože každý si přece doma přes internet nakliká své hlasování pro/proti, je mnoho nejasností. Jak se budou řešit spory v případě použití "prostých elektronických podpisů"? Jak budou hlasovat vlastníci, jejichž počítačová schopnost hlasovat je z objektivních důvodů nedostačující (věk, zdravotní nezpůsobilost, nevybavenost počítačem či smartfounem atd.)? Skutečně neprůstřelné řešení elektronického hlasování nemá ve svých Stanovách prakticky žádné SVJ.

Takže záruka, že přes webovou aplikaci posbíraná hlasování jednotlivých vlastníků budou dostatečně průkazná a skutečně rovnocenná vlastnoručnímu podpisu ve smyslu par. 561 NOZ odst. 1 a par. 562 odst. 1 NOZ, není žádná.

Proto program Hlasování SVJ pracuje jako desktopová aplikace - schůzi si připravíte, na schůzi hlasujete a buď přímo na ní, nebo následně vytvoříte zápisy a seznámíte vlastníky s výsledky hlasování.

A pokud chcete hlasovat a rozhodovat mimo zasedání? Schůzi si připravíte, poštou či e-mailem rozešlete podkladové materiály včetně návrhů usnesení (e-maily třeba i s ověřeným podpisem předsedy), a následně v určeném termínu posbíráte vlastnoručně podepsané hlasovací listiny. Vytvoříte zápisy a seznámíte vlastníky s výsledky hlasování. A pokud Vaše stanovy řeší možnost, že vlastníci, kteří disponují elektronickým podpisem, Vám svá hlasování pošlou e-mailem, lze postupovat i tak.

A poslední argument: také jsme chtěli, aby byl program Hlasování SVJ cenově velmi dostupný. Ne zadarmo, to dnes skutečně nelze, ale levný. A protože pro tuto aplikaci nemusíme udržovat v provozu velké datové servery, je to na ceně vidět.