+487 863 757
Hlavní > Instruktážní videa

Výuková videa

Několik krátkých instruktážních videí, která mohou pomoci při seznamování se s programem Hlasování SVJ.

Pro snadné sledování spusťte video, poté klikněte na nápis Youtube v pravém dolním rohu a video se otevře na samostatné stránce prohlížeče v optimálním nastavení Youtube.

Letmá ukázka programu Hlasování SVJ.

V této rychlé prohlídce je zobrazeno pracovní prostředí programu Hlasování SVJ, k řadě úloh jsou připravena detailnější instruktážní videa.

Obvyklý postup při instalaci programu Hlasování SVJ.

Hlášení a upozornění operačního systému se mohou lišit v závislosti na použitém prohlížeči (Edge, Firefox, Chrome ap.) a také dle nastavení prostředí (SmartScreen filtr, antiviry apod.), nicméně postup je vždy velmi podobný.

Ukázka, jak program hlásí, že je k dispozici novější verze, a postup při aktualizaci.

Krátká ukázka, jak do programu objednat licenční klíč.

Pokud si program Hlasování SVJ pořizuje SVJ pro svoje potřeby, zpravidla je IČO objednatele shodné s IČO SVJ.

Pokud není v počítači, kde je program instalován, k dispozici e-mail, přeneste uložený soubor do počítače, z něhož mailujete obvykle.

Import jednotek ze souboru (lze importovat ze souborů CSV či TXT, ale také ze souboru poskytovaného Katastrem nemovitostí či ze souboru z programu SSB2000). Postup je ve všech případech obdobný.

Přímý import z Katastru nemovitostí je popsán v jiném videosouboru.

Import jednotek z Katastru nemovitostí do aplikace Hlasování SVJ pomocí WSDP (webová služba dálkového přístupu).

Jeden ze způsobů, jak do aplikace dostat aktuální data.

Program schůze a návrhy usnesení lze do softwaru Hlasování SVJ importovat z předem připraveného souboru.

Můžete si jej tedy připravit třeba ve Wordu a poté jej opakovaně modifikovat a používat.

Videoukázka, jak vytvořit seznam účastníků shromáždění, jak přiřadit více jednotek jednomu účastníkovi (např. pracovníkovi bytového družstva či města, které dosud vlastní několik bytů v SVJ), jak reagovat v případě, že se v průběhu shromáždění mění přítomní vlastníci.

Přesná evidence přítomných v okamžiku projednávání a hlasování je dobrým předpokladem pro úspěšný průběh shromáždění a platnost jeho závěrů.

Program obsahuje několik způsobů, jak zadávat, kdo hlasoval pro či proti.

Zatímco v případě malých společenství lze výsledky snadno naklikat, u těch větších již stojí za zvážení, jak přesně hlasování organizovat a dokumentovat.

V případě velkých shromáždění se může použít i několik čteček čárového kódu.

Pomocí mapy jednotek lze nejen ilustrovat výsledek hlasování (např. že všechny byty pod střechou jsou pro, zatímco všechny byty v přízemí jsou proti), ale pomocí mapy jde  velmi rychle zadávat výsledek hlasování.

Povšimněte si, že v případě, že účastník shromáždění zastupuje více jednotek najednou, můžete kliknout na kteroukoli z jím zastupovaných jednotek.