+487 863 757
HlasovaniSVJ.cz - Vlevo
HlasovaniSVJ.cz - Vpravo
 • Rychle
  a efektivně  Počítače jsou tu proto,
  aby pomáhaly.
  Hlasování SVJ - rychle a efektivně
 • Snadno i
  prokazatelně  Připravené standardní sestavy,
  automatizovaná tvorba zápisu.
  Hlasování SVJ - snadno a prokazatelně
 • Velká
  shromáždění  asi budou chtít
  víc čteček čárového kódu :)
  Hlasování SVJ - i veliká shromáždění
 • Bydlíme
  společně  a společně rozhodujeme
  Hlasování SVJ - spolu bydlíme, spolu rozhodujeme
 • Schůze
  výboru  i rozhodování mimo
  zasedání (per rollam)
  Hlasování SVJ - i v malých SVJ lepší než jen tužka


Program Hlasování SVJ je software, který umožňuje připravovat podklady pro shromáždění vlastníků jednotek, rozesílat pozvánky s programem jednání, evidovat průběh hlasování, načítat výsledky hlasování i pomocí čtečky čárového kódu, publikovat výsledky hlasování a automatizovaně vytvářet zápis z jednání.

Proč si program Hlasování SVJ pořídit?

Příprava podkladů pro shromáždění je pracná a zdlouhavá. Musíte:
zjistit seznam vlastníků
připravit program
rozeslat pozvánky s programem
připravit prezenční listinu
zaevidovat protinávrhy
zaznamenat hlasování
spočítat výsledky hlasování
sepsat protokol o hlasování
vytvořit zápis z jednání
S tím vším program může pomoci:
aktuální vlastníky si přečte z katastru
přehledně umožní zadat body programu a návrhy usnesení
rozešle pozvánky s programem nebo přímo hlasovací lístky pro Per rollam
načte výsledky hlasování třeba pomocí čárového kódu
spočítá výsledky hlasování
sepíše protokol o hlasování
automaticky vytvoří zápis z jednání
vše přehledně uloží pro opakované použití
... a mnoho dalšího

Pro koho je program určen?

pro předsedy společenství
pro členy výboru SVJ
pro profesionálního správce
... pro kohokoli, kdo chce pomoci zorganizovat úspěšný průběh shromáždění vlastníků

Nejste členem statutárního orgánu vašeho SVJ?

Uvítáme, když na tento software váš výbor upozorníte pomocí informačního prospektu, který si můžete stáhnout a vytisknout zde:
Informační prospekt k programu Hlasování SVJ

Aktuality

Podpora pro schůze typu Per rollam včetně tisku dokumentů pro hlasování - volitelně s čárovým kódem pro následné zpracování
Možnost autorizovat e-mailové pozvánky zaručeným elektronickým podpisem (připravuje se hotovo)
K e-mailovým pozvánkám na shromáždění (schůzi) nebo k e-mailem rozesílaným návrhům hlasování pro rozhodování mimo zasedání lze přikládat i libovolné doprovodné materiály
Tisk návrhu na uložení do sbírky listin obchodního rejstříku (připravuje se)